Proiectul Deschidem școala noastră pentru toți copiii! este finanțat prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor în România finantat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021 (https://www.eeagrants.ro/http://www.eea4edu.ro )  

AI. Creşterea cu 75 persoane a nr de profesori care participa la cursuri formale şi informale pe următoarele teme: Abordări de predare centrate pe elev, Şcoala inclusivă şi predarea într-un mediu multicultural, Democraţia şi educaţia pentru cetăţenie activa şi Drepturile omului/copilului, tolerantă, anti-discriminare, după cum urmează:

T1 – 5 grupe de 15 participanţi/grupa pt cursul de formare profesionala acreditat „Comunicare eficienta pentru un climat educational propice învăţării”
 
T2 - 5 grupe a cate 15 participanţi/grupa pt cursul de formare profesionala acreditat Profesori dedicaţi pentru un învăţământ de calitate.
 
T3 - 5 grupe de 15 participanţi/grupa pt atelier de lucru Educaţie pentru cetăţenie activa în şcoli.
 
T4 - 5 grupe de 15 participanţi/grupa pt atelier Diferenţele ne apropie, violenţa ne desparte.

AII.  Creşterea cu 6 a nr de materialelor didactice elaborate şi diseminate cadrelor didactice după cum urmează:

IO1 - Prin cunoaştere – către solidaritate şi coeziune în comunitate – 64 pag

IO2 - Moştenire culturală comună – 56 pag

IO3 - Respectul faţă de ceilalţi începe de la respectul de sine

IO4 - Bazele legislative ale educaţiei interculturale

IO5 - Interes şi respect faţă de valorile etniilor conlocuitoare

IO6 - Modul de a gândi şi modul de a fi


AIII.  Creşterea cu 75 de pers a nr de părinti / tutori (din care 35 romi) care participa, indiferent de etnie, la activităţi de învăţare/conştientizare referitoare la anti-discriminare, incluziune sociala şi tolerantă, drepturile omului/copilului - 5 mese rotunde după cum urmează:

- A1. Etniile din judeţul nostru

- A2. Educaţia interculturală – proces de integrare socială

- A3. Principii şi valori ale societăţii interculturale

- A4. Bazele legislative ale educaţiei interculturale

- A5. Prin cunoaştere reciprocă ne înţelegem mai bine

 
AIV. Creşterea cu 250 (din care 100 romi) a numărului de elevi care participa la activităţi extracurriculare pentru elevii romi şi neromi, de conştientizare referitoare la incluziunea socială, care susţin dezvoltarea unor abilitaţi/atitudini sociale - 5 cursuri extracurriculare:

- B1. Prin cunoaştere – către solidaritate şi coeziune în comunitate

- B2. Moştenire culturală comună

- B3. Respectul faţă de ceilalţi începe de la respectul de sine

- B4. Interes şi respect faţă de valorile etniilor conlocuitoare

- B5. Modul de a gândi şi modul de a fi.C2 şi C3. Creşterea cu cel puţin 400 de persoane a numărului celor care beneficiază de informare, comunicare, diseminare rezultate proiect, continuitate şi sus


Granturile SEE și Norvegiene

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

“Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.”
© 2021 Proiect finantat