Deschidem şcoala noastră pentru toţi copiii!
Programul de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România finanțat prin granturile SEE 2014-2021
Proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală.

Proiect nr. 2018-EY-PICR-R2-0001

Cursuri formare profesori

Workshop-uri părinti

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul se adresează unui număr de 75 de profesori, 75 de părinti şi tutori şi 250 elevi, din cinci şcoli cu un procent mare de elevi etnici romi. Activităţile urmează o succesiune logica, pornind de la formarea cadrelor didactice care lucrează şi cu elevi de etnie roma, continuând cu activităţi de conştientizare şi învăţare pentru părinţii şi tutorii lor şi cu activităţi extracurriculare pentru elevi. Astfel, nu numai ca toţi elevii participa în comun la acţiunile organizate, dar sunt implicaţi şi profesorii copiilor, alături de părintii şi tutorii acestora.

Obiectivul general al proiectului consta in creşterea capacităţii instituţionale a şcolilor din judeţele Arges si Dolj, de a asigura o incluziune efectivă şi o educaţie de calitate a elevilor de etnie roma, alături de toţi copiii.
Obiectivul general va fi realizat prin următoarele obiective specifice:
Diversificarea competentelor de comunicare a cadrelor didactice la mediul multicultural, format din elevii de diferite etnii, religii şi situaţii sociale.
Creşterea gradului de toleranţă şi de adaptare a părinţilor / tutorilor elevilor din grupul ţintă.
Integrarea într-un mediu multicultural a elevilor din grupul ţintă.


Granturile SEE și Norvegiene

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

“Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.”
© 2021 Proiect finantat